Let speederfoden – og undgå elefantvæddeløb

2
Intet irriterer som ’elefantvæddeløb’ på motorvejen, når lastbiler overhaler lastbiler. Limousinechauffør Torben Victor Schmidt foreslår en simpel løsning.

Elefantvæddeløb på motorvejen! Hvorfor kommer jeg her til at tænke på ‘The Annoying Devil’? Han var et fast indslag i et engelsk satirisk tv-program. Iklædt blodrød heldragt, rød trefork og med horn i panden kører denne usympatiske figur rundt og generer folk på det groveste. I en af scenerne kører denne irriterende djævel i bil på en befærdet landevej med hastigheden bevidst droslet ned til cykeltempo. En lang kø af biler danner sig på kort tid, mens store højttalere, monteret oven på bilen skryder med en skadefro latter fra djævlen selv.

Jo, de fleste kan vist være rørende enige om, at det, man i Tyskland kalder ‘Elefantrennen’ – en lastbils laaaaangsomme overhaling af en anden på motorvej, er djævelsk irriterende. Fordi det kan strække sig over flere km, og det resulterer typisk i forsinkelser for den øvrige trafik. En tilbagevendende pestilens, der virker, som noget djævlen har skabt med det formål at genere så mange som muligt.

I efteråret blev antallet af motorvejsstrækninger i Danmark med overhalingsforbud for lastbiler mere end fordoblet til sammenlagt 500 km i tidsrummet kl. 6-9 + 15-18. Og med slet skjult skadefryd, præsenteres dette i pressen med ordene: “bilister jubler over nyt tiltag”. Og ja, fænomenet ‘elefantvæddeløb’ er i bund og grund hensynsløs opførsel over for andre i trafikken. 

Hvis skyld er det egentlig?

Men hvad nu, hvis en lastbiloverhaling kunne foretages på en brøkdel af den tid, det tager at foretage en elefantoverhaling? Hvem er egentlig skyld i dette problem? Jamen de mange trafikanter, jeg har diskuteret ‘elefantræs’ med, peger stort set alle på én skyldig: chaufføren i den overhalende lastbil. Og her er jeg lodret uenig! Jeg mener, at skylden ligger hos chaufføren i den lastbil, der overhales. Hvis denne chauffør slog fartpiloten fra et kort øjeblik, ville en overhaling kun tage en brøkdel af den tid det ellers tager. For at forstå min pointe her, kan følgende eksempel tydeligt illustrere: 

Hvis lastbil A kører 80 km/t og lastbil B kører 82 km/t, vil forskellen i hastigheden være 0,5 m pr sek. Med en vogntogslængde på ca. 20 meter + fx 10 m afstand mellem vogntogene (inden den overhalende trækker ind), er tiden for en overhaling: 30 meter delt med 0,5 m pr. sek. = 60 sekunder.

Men hvis lastbil A kortvarigt sænker farten til 70 km/t … hvor lang tid vil overhalingen så tage? Med lastbil B’s hastighed på 82 km/t, vil forskellen mellem de to her være ca. 3,3 meter/sek = under 10 sekunder. Eller seks gange hurtigere – tankevækkende, ikke? Det betyder også, at det blot er ca. 10 sekunder, hvor chaufføren i indersporet så skal sænke farten en smule. Det er en ringe pris for at vise almindeligt hensyn over for de mange, som ellers unødigt forsinkes.

Hvis jeg var lastbilchauffør, ville jeg skamme mig, hvis jeg på motorvejen kørte i indersporet og holdt max fart, så jeg dermed var med til at skabe så stor en kø som muligt.  

Kun få sænker farten

Generne af elefantvæddeløb er et erkendt problem af alle. Derfor satte jeg mig for at kontakte centrale aktører inden for dette transportområde for at blive klogere på fænomenet. Jeg har således talt med: lastbilchauffører, kørelærere ved uddannelse af lastbilchauffører, et stort speditionsfirma samt Arla (som har en erklæret politik vedr. lastbilkørsel).

Jeg har spurgt mange lastbilchauffører: “Hvorfor sænker lastbiler i indersporet ikke farten, så overhalingen kan overstås væsentligt hurtigere?” Jeg har ikke kunnet få klare og entydige svar på hvorfor. Nogle få siger, at de nogen gange sænker farten, men jeg kan konkludere, at det store flertal ikke sænker farten i indersporet under en elefantoverhaling.

Jeg har fået oplyst, at i uddannelsen af lastbilchauffører er ‘elefantvæddeløb’ ikke noget, som specielt tages op. Altså med henblik på, hvordan man aktivt kan undgå de velkendte gener med forstoppelse af trafikken.

En topleder i et af de største speditionsfirmaer fortæller mig, at han synes, ”det er helt OK med udvidelsen af strækningerne med overhalingsforbud for lastbiler”. Underforstået, at de klare regler i myldretidstrafikken dermed forhindrer generne af elefantvæddeløb. 

Arla har en erklæret politik for lastbiler, der kører i firmaets navn, og et gennemgående element er at ‘køre hensynsfuldt’ (se også link nederst). Derfor har jeg kontaktet logistikafdelingen for at høre, hvad Arla mener om elefantvæddeløb, herunder også, om Arla-lastbiler deltager i disse? Og her er Arlas formelle udtalelse som svar på mit spørgsmål:

“Arla overholder den gældende lovgivning på transportområdet for at opnå en så sikker og miljørigtig kørsel som muligt, og overordnet er det op til myndighederne at beslutte, hvilke færdselsregler der sikrer den mest effektive trafik på vejene. Hvis inderbanen skal korrigere/sænke farten fra de 80 km/t ved overhaling af andre lastbiler med højere fart, tror jeg det vil betyde mere harmonikakørsel, flere overhalinger og dermed mindre harmonisk afvikling af trafikken end hvis der køres med en konstant hastighed i inderbanen som i øjeblikket.”

Først vil jeg sige, at harmonikakørsel under alle omstændigheder en realitet som følge af den forstoppelse, som en elefantoverhaling på op til flere minutter varer. At en overhaling på 5-10 gange så kort tid skulle medføre mere harmonikakørsel end en langvarig elefantoverhaling, må så være en trossag, som Arla selv anfører.

Jeg må konstatere, at Arla ud fra ovennævnte citat ikke mener, at deres lastbilchauffører aktivt skal minimere overhalingstiden (ved kortvarigt at slå fartpiloten fra). Desværre er det dermed et faktum, at også Arla-lastbiler deltager i hensynsløs kørsel ved at trække tiden for overhaling ud maksimalt. 

Jeg finder det er ærgerligt, når jeg læser, hvad Arla selv skriver:  

 • Tænk over hvilke vaner du har, og hvilke du vil ændre. Hensyn og ansvarlighed i trafikken giver respekt.
 • Vælg din holdning og adfærd. Den positive indstilling gengældes altid.
 • God opførsel i trafikken bemærkes måske ikke, men dårlig opførsel vil omgående give dårlig omtale.”

Måske er det lidt uretfærdigt at fokusere så meget på Arla i forbindelse med elefantvæddeløb. Men Arla er et eksempel på, at gode intentioner om at køre hensynsfuldt i trafikken bliver til hensynsløshed over for den øvrige trafik ved bevidst at trække overhalingstiden ud. Og hvis ikke engang Arla vil køre hensynsfuldt ved lastbiloverhalinger på motorvej – ja, så er det altså noget op ad bakke med at forhindre ‘Elefantrennen’.

Tyskerne straffer med bøder

Apropos ‘Elefantrennen’ er der i Tyskland nu er en lov om straf til den overhalende lastbils chauffør, hvis der foretages en såkaldt ‘Falsches Überholen’. En falsk overhaling defineres i den forbindelse som overhaling med en hastighedsforskel på mindre end 10 km/t. Straffen er bøde på 80 euro + et klip i kørekortet. Tommelfingerreglen for politiet er, at overhalingen må vare max 45 sekunder. 

Jeg mener, at denne regel kan have en vis effekt på antallet af overhalinger m lastbil. Men i bund og grund er det urealistisk at forlange hastighedsforskel på mindst 10 km/t uden at involvere lastbilchaufføren i indersporet som strafansvarlig.

Jeg vil runde af med at nævne, at næsten alle har stirret sig blinde på den overhalende lastbil uden at ænse den rolle, som lastbilchaufføren i indersporet spiller. Jeg har i mit debatindlæg fokuseret på essensen i problemet elefantvæddeløb – nemlig en minimal forskel i fart ved en lastbiloverhaling, hvor den overhalende ikke KAN øge farten, og fordi den overhalede ikke VIL sænke farten bare et kort øjeblik.

Man kan have mistanke om at en sådan djævelsk attitude i indersporet handler om adspredelse med at se, hvor lang en kø bagud, man kan være med til at lave? Sidste års voldsomme udvidelse af forbudszoner for lastbiloverhaling skyldes overvejende disse chaufførers kørsel, når de overhales af anden lastbil. Med min påvisning af, at lastbiloverhalinger vil kunne foretages 6 gange hurtigere uden reel forsinkelse for lastbilen i indersporet, kunne de voldsomme udvidelse af overhalingsforbud være undgået.

Sådan gør vi overhalinger kortere

Hvad nu fremover? Vil det være muligt at gøre elefantoverhalinger til korttidsoverhalinger? Ja, der skal her spilles på flere strenge: 

1) Indførelse af en straf à la den tyske, men med en ligedeling af ansvar til både indersporets og ydersporets lastbilchauffør. At fordele straffen vil kunne lære vigtigheden af at samarbejde omkring hensynsfuld optræden i trafikken. Det er her værd at bemærke, at chaufføren i indersporet altid blinker med forlygterne, når der er sikkerhedsmæssig afstand til at trække ind for den overhalende lastbil.

2) Forsøg og kampagner for at vise, at der godt kan køres hensynsfuldt – oven i købet uden at det koster ekstra tid. Som Arla selv skriver: “Hensyn og ansvarlighed i trafikken giver respekt”.

3) At uddannelsen af nye lastbilchauffører underviser i, hvordan det kan undgås, at en motorvejsoverhaling udvikler sig til at blive en ægte elefantoverhaling.    

Læs mere:

Politik for chauffører i Arla

Straf for ’elefantrennen’ i Tyskland

Torben Victor Schmidt har næsten 50 års erfaring som bilist. Han har i en årrække kørt 50.000 km årligt som VIP-chauffør og vundet flere priser for økonomikørsel. I dag arbejder han som limousinechauffør på deltid.

2 KOMMENTARER

 1. Lige præcis! Det kan godt være, det er den overhalende, som skaber situationen, men det er den overhalede, der gør den til et problem!

 2. Det kan aldrig, nu siger jeg aldrig, være ham der bliver overhalet, der har skylden. Det er ikke ham, der tager beslutningen.

  Tager man en beslutning, må man stå ved den, så lad være med give ham, der bliver overhalet skylden.

  Fordi den halv km kommer han jo også hurtigere af ved at komme foran. Jeg har det sådan, at hvis man ikke kan komme uden om, så bliv bag ved.

  Ellers kunne chaufføren lige kikke hurtigt ud og give langt lys, og så kunne den forankørerende chauffør give tegn med blinklys, at ham bagved godt må komme ud, så skal han nok bremse ned.

  (forkortet af redaktionen)

Skriv en kommentar

Indtast venligst din kommentar!
Din kommentar afventer moderation