Nærmest gratis at reducere registreringsafgift

0

Hvis man reducerede den nuværende registreringsafgift på biler på 150 procent med en flad afgift på 85 procent, ville det kun koste statskassen 100 mio. kr. viser Finansministeriets egne beregninger.

Danskerne kunne sagtens få billigere biler, viser nye beregninger fra Finansministeriet: Det er Liberal Alliance, der har bedt ministeriet regne på, hvad det vil koste statskassen at sænke den danske registreringsafgift på nye biler, der fortsat er blandt verdens højeste.

Svaret er ikke ret meget – eller præcist 100 millioner kroner. Sammenlignet med de samlede skatteindtægter på den danske bilpark på 50 milliarder kroner, minder det mest af alt om parkometermønter.

I beregningerne forudsætter Finansministeriet, at den nuværende høje afgift på 150 procent af bilers værdi over det såkaldte skalaknæk på 185.000 kroner erstattes af en flad afgift på 85 procent af hele bilens værdi.

Når den samlede udgift på at gøre nye biler billigere ender på relativt beskedne 100 millioner kroner, skyldes det, at staten omvendt vil tjene flere penge på, at danskerne dels vil købe dyrere biler, dels at arbejdsudbuddet vil blive større, fordi arbejdskraften bliver mere bevægelig.

Det er ikke kun Liberal Alliance og sikkert en del danske bilkøbere, der ønsker sig lavere registreringsafgift på biler. I det uafhængige Økonomiske Råd bifalder man også tanken, og ønsker endda at gå et skridt videre ved helt at afskaffe registreringsafgiften til fordel for en afgift baseret på brug af bilen.

Høj afgift bremser sikre og miljøvenlige biler
I bilistorganisationen FDM er man – ikke overraskende – tilhængere af en lignende løsning.

”De danske bilafgifter er stadig blandt verdens højeste, og de er stadig værdibaserede. Det er fortsat med til at hindre, at danskerne vælger sikre, miljøvenlige biler, der modsvarer deres behov. FDM opfordrer politikerne til at genoverveje behovet for en afgift på 150 procent – ikke mindst fordi den høje afgift i sig selv er en hindring for en omlægning til et teknisk baseret afgiftssystem. Hvis danskerne for alvor skal vælge el- og hybridbiler, er den værdibaseret afgift på op til 150 procent ikke vejen frem,” siger Torben Lund Kudsk, afdelingschef i FDM, til fdm.dk.

Læs også: Store biler vinder på ny registreringsafgift

[email protected]

Skriv en kommentar

Indtast venligst din kommentar!
Din kommentar afventer moderation