Opladelige biler giver fald i energiforbrug

0
470
ladestandere

Energieffektiviteten for nye biler er forbedret det seneste år. Forbruget af store dieselbiler udvikler sig dog i ’sort’ retning.

Det går den rigtige vej med den grønne omstilling. Det gennemsnitlige energiforbrug i liter/km for nye personbiler uanset drivmiddel lå 6,5 pct. lavere i første halvår 2021 end i første halvår 2020. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Udviklingen skyldes udelukkende, at andelen af elbiler og ladehybrider med et meget lavere energiforbrug end de fossile biler, er steget fra 9,3 pct. af tilgangen i første halvår 2020 til 26,5 pct. i 2021.

Den stigende andel af elbiler og ladehybrider har stor betydning for den gennemsnitlige emission af CO2, når alle nye biler ses under et.

I august 2021 er den gennemsnitlige emission for alle nye biler således 84,6 gram/kilometer, hvor den alene for de benzin- og dieseldrevne biler er 130,3 gram/kilometer, oplyser Danmarks Statistik.

Dieseler bruger mere energi

De nye fossile biler, der bliver solgt, er til gengæld vokset i størrelse. Især blandt dieselmodellerne er udviklingen mere ’sort’ end ’grøn’.

Fx er salget af store SUV’er steget fra 34,5 pct. til 43,1 pct. det seneste år, mens salget af de mindre dieseler er gået tilbage. Forskydningen har medført en relativ kraftig stigning i dieselbilernes energiforbrug.

En fortsat stigende andel af elbiler og ladehybrider er således afgørende for at leve op til de krav på 95 gram/km i 2021 som er fastsat i EU. I 2025 skærpes kravet til til 80,8 gram/km i 2025 og blot 59,4 gram/km i 2030.

FAKTA om nye biler: Udviklingen i bilparken fra 2020 til 2021
  • Benzin- og dieselbilernes andel af nyregistreringerne er faldet fra 90,7 pct. til 73,5 pct. Samtidig sted elbilernes andel fra 4,2 pct. til 7,6 pct. og ladehybridernes andel fra 5,1 pct. til 18,9 pct.
  • Andelen af nye fossile biler (eksklusive ladehybrider) i husholdningerne er faldet fra 88,3 pct. i 2020 til 64,7 pct. i 2021. Samtidig steg elbilernes andel fra 5,5 pct. til 9,9 pct. og ladehybridernes andel fra 6,2 pct. til 25,5 pct.
  • Andelen af nye fossile biler (eksklusive ladehybrider) i erhvervene er reduceret noget mindre end i husholdningerne, nemlig fra 93,1 pct. til 80,6 pct., mens elbilernes andel er steget fra 2,9 pct. til 5,7 pct. og ladehybriderne fra 4,0 pct. til 13,6 pct.
  • Fordelingen af rent fossile biler på benzin og diesel i første halvår 2021 er 78 pct. mod 22 pct. i forhold til 2020, hvor fordelingen var 72 mod 28 pct.
  • Blandt de nye benzindrevne biler udgør de ‘små’ segmenter mini, small og medium 59 pct. i 2021 mod 60 pct. i 2020. De ‘store’ segmenter large og MPV er gået ned fra 10,8 pct. til 8,6 pct., mens SUV er steget fra 29,0 pct. til 31,3 pct. Den større andel af SUV’er på bekostning af de mindre biler har medført et fald i energieffektiviteten.
  • Andelen af små personbiler i segmenterne mini, small og medium af de nye dieseldrevne biler er faldet fra 31,4 pct. i 2020 til 20,3 pct. i 2021. Forskydningen er sket til fordel for segmenterne large og MPV, hvis andel er steget fra 34,1 pct. til 36,6 pct. og SUV’erne, der er steget fra 34,5 pct. til 43,1 pct. Forskydningen har medført en relativ kraftig stigning i dieselbilernes energiforbrug.

Kilde: Danmarks Statistik

henrikh@hvilkenbil.dk

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here