Vi beholdt vores biler under corona

0
250
corona

I 2030 vil to tredjedele af vores nuværende bilpark stadig køre rundt på vejene – og det skyldes især den usikkerhed, som corona har skabt.

Der forsvandt relativt færre af de ældre biler i 2021, og gennemsnitsalderen på bilparken steg lidt i stedet for at falde. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som Hvilkenbil.dk har set nærmere på.

I begyndelsen af 2022 kørte der 2,79 mio. personbiler på de danske veje. 1,86 mio. af disse, svarende til 67 pct., vil stadig køre på de danske veje i 2030. Hvis det nuværende mønster for den aldersbetingede afgang fra bilbestanden fortsætter, vil der selv i 2048 være flere end 213.000 af dagens biler tilbage på vejene.

Tallene viser også, at der i 2021 er forsvundet en del færre biler af de tidligere årgange, end forventet i sidste års beregninger.

Vi holdt på bilerne i 2021

Årsagen er de nationale statistikere ikke i tvivl om.

”Den mindre aldersbetingede afgang i 2021 – dvs. hvor stor en del af en årgang, der er forsvundet fra 2020 til 2021 – har sandsynligvis sin rod i de usikkerheder, som corona og afgiftsændringer har dannet for købernes investeringsplaner. I det lys kan mange have overvejet at vente på bedre tider og beholde den gamle bil lidt endnu,” konkluderer Danmarks Statistik.

At bilparken igen bliver ældre, er ifølge redaktør på Hvilkenbil.dk Jens Velling en kæp i hjulet på den grønne omstilling.

”Opbremsningen i udskiftningen af bilparken betyder, at det bliver sværere at nå regeringens ambition om 1 mio. eldrevne biler på de danske veje i 2030 og en reduktion i udledningen af CO2 på ca. 2 mio. tons årligt,” siger Jens Velling.

Bilsalget er bremset op

Håndbremsen er fortsat trukket på salget af nye biler – nu på grund af materialemangel og lange leveringstider. Også her er corona blandt de udløsende faktorer, der aktuelt er blevet forstærket af krigen i Ukraine.

”Flere danskere vælger at købe brugt bil for tiden, fordi der er leveringstider på op til over et år på nye biler. Det kan forsinke udskiftningen af bilparken yderligere de næste par år og dermed betyde, at CO2-udledningen ikke falder så hurtigt som forventet,” siger Hvilkenbil.dks redaktør.

Da der er forsvundet relativt færre af de ældre biler i 2021 er bilbestandens gennemsnitsalder steget fra 8,9 år for et år siden til 9,0 år i dag.

Det betyder, at den forventede levetid – for en ny bil fra 2021 er steget til 16,4 år mod omkring 16,0 år sidste år og kun 14,2 år forrige år, oplyser Danmarks Statistik.

henrikh@hvilkenbil.dk

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here