Volvo slipper 100 selvkørende biler løs

Svensk pilotprojekt bliver det hidtil største på offentlig vej i Göteborg. Forsøget skal afdække vores tillid til selvkørende biler – og sikkert ændre vores opfattelse af bilkørsel.

100 selvkørende Volvo’er vil i nær fremtid gøre vejene i og omkring Göteborg i Sverige mere usikre – eller måske skulle man sige mere sikre? Det og meget mere skal verdens hidtil mest omfattende pilotprojekt af sin art afklare.

I forsøget blandes de autonome biler med den almindelige, dagligdags trafik. Formålet med det hele er at blive klogere på, hvordan selvkørende biler kan gavne samfundsmæssigt og økonomisk på trafikafvikling, -miljø og -sikkerhed.

De selvkørende biler vil man kunne møde på cirka 50 kilometer udvalgte veje i og omkring byen, der har over 500.000 indbyggere. Vejene er typiske hovedfærdselsårer for pendlertrafik og omfatter både motorvejsstrækninger og veje med hyppige kødannelser.

Projektet skal blandt andet også kaste lys over kundernes tillid til selvkørende biler, hvordan de trafikanter, der omgiver de selvkørende biler, opfører sig sammen med dem, og hvilke typiske trafiksituationer, der egner sig bedst til selvkørende biler.

Vores mål er, at bilen skal være i stand til selv at klare alle tænkelige trafikscenarier, inklusive at forlade trafikflowet og finde en sikker ”havn”, hvis føreren af en eller anden årsag ikke er i stand til at genvinde kontrollen,” forklarer Erik Coelingh, teknisk specialist hos Volvo Cars.

Projektet som kaldes “Drive Me – selvkørende biler for bæredygtig mobilitet” og støttes af den svenske regering, er et fælles initiativ mellem Volvo Car Group, Trafikverket i Sverige, den svenske Transportstyrelse, Lindholmen Science Park samt Göteborg kommune.

Slip rattet og grib telefonen - i den selvkørende bil kan du gøre det med god samvittighed.
Slip rattet og grib telefonen – i den selvkørende bil kan du gøre det med god samvittighed.

Håkan Samuelsson, adm. dir. og koncernchef for Volvo Car Group udtaler om Drive Me:
“Det giver os et indblik i de tekniske udfordringer samtidig med, at vi får værdifuld feedback fra virkelige kunder, som kører på offentlige veje.”

Volvo forudser, at autonom kørsel i fremtiden vil give forbrugerne væsentlige fordele og fundamentalt vil forandre vores syn på bilkørsel. Som bilist i fremtiden vil man kunne planlægge sin kørsel med en kombination af autonom og aktiv kørsel, hvilket gør de daglige ture mere effektive.

Man kan for eksempel udnytte tiden bag rattet til at betjene telefon eller tablet sikkert – eller måske bare slappe af.

”Den selvkørende teknologi, der anvendes i projektet, gør det muligt at lade bilen tage over, når forholdene er til det,” siger Håkan Samuelsson.

Rent praktisk betyder det, at ansvaret for kørslen overgives til bilen. Føreren skal være der og ind imellem holde øje med situationen, men med passende komfortable pauser. Som en bonus mestrer de selvkørende Volvoer i projektet blandt andet også parkering uden fører i bilen. Det betyder, at føreren kan forlade sin bil ved indkørslen til parkeringsområdet, hvorefter bilen finder en ledig plads og parkerer selv.

Projektet starter i 2014 med kunderesearch og teknologisk udvikling samt udvikling af bruger-interface og cloud-funktioner. De første biler forventes at dukke op på vejene i Göteborg i 2017.

Fakta:

”Drive Me” projektet fokuserer på en række områder, såsom:

– Hvordan selvkørende biler giver samfundsmæssige og økonomiske fordele ved at forbedre
trafikeffektiviteten og – miljøet samt sikkerheden på vejene

– Hvilke krav stiller autonom kørsel til infrastrukturen

– Typiske trafiksituationer der egner sig til selvkørende biler

– Kundernes tillid til selvkørende biler

– Hvordan de trafikanter, der omgiver en selvkørende bil, kører smidigt sammen med den

Kilde: ’Drive Me – selvkørende biler for bæredygtig mobilitet’

henrikh@hvilkenbil.dk

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here