Få cabriolet som firmabil billigere

0
cabriolet firmabil
Skattestyrelsen ændrer praksis. Fremover kan du nøjes med få en cabriolet firmabil-beskattet om sommeren uden at afregistrere bilen om vinteren.

Det er forår og mange sommerbiler er allerede kommet på græs.

Også brugere af firmabiler har en forkærlighed for cabrioleter. Men en del har afholdt sig fra at realisere deres drøm om en sommerbil. Tidligere var det nemlig nødvendigt at afregistrere bilen i vinterhalvåret, hvis man ville undgå at blive firmabilsbeskattet i alle årets 12 måneder. En opstaldning af bilen i kombination med en stilstandsforsikring har ikke været tilstrækkelig til at undgå beskatning i vintermånederne.

Nu er praksis imidlertid ændret, skriver revisionsfirmaet BDO Danmark i sit nyhedsbrev.

Sidste år tabte Skatteministeriet nemlig en sag ved retten i Aarhus. Her fik en direktør medhold i, at han ikke skulle beskattes i en periode på seks måneder, hvor hans cabriolet firmabil stod overdækket og parkeret i selskabets lagerhal. De seks måneder svarer til knap 100.000 kr. Tilmed var bilen stilstandsforsikret, og bilens nummerplader afleveret til selskabets forsikringsmægler. Derved slap direktøren ikke bare for en efterskat på 55.000 kr., men blev også godtgjort alle sine sagsomkostninger.

Retten begrundede sin afgørelse med, at direktøren havde godtgjort, at han i stilstandsperioden ikke havde en umiddelbar adgang til bilen. Det var uden betydning, at der ikke blev ført kørebog i stilstandsperioden, og at direktøren ikke havde indgået en skriftlig aftale med sit selskab om rådighedshindringen.

Tilbagevirkende kraft

Dommen blev ikke anket af Skatteministeriet. Efterfølgende har Skattestyrelsen udsendt et såkaldt styresignal. Det bekræfter, at dommen er taget til efterretning, og at praksis er ændret. Der er samtidig givet adgang til, at skatteydere, der har været ramt af den gamle praksis, kan få genoptaget deres gamle skatteansættelser. Genoptagelse kan ske helt tilbage til og med indkomståret 2010, hvis der indsendes anmodning om det inden udgangen af juli i år.

styresignalet redegøres for de betingelser, der skal være opfyldt, for at en skatteyder, der har en cabriolet som firmabil, kan undgå beskatning af bilen i vintermånederne. Disse betingelser er som herunder.

De to førstnævnte betingelser skal ifølge BDO Danmark forstås sådan, at brugeren pålægges en tung bevisbyrde, hvis der ikke er adgang til en anden passende bil i vintermånederne.

Der skal i husstanden være yderligere personbiler til rådighed, der opfylder husstandens transportbehov.

Der skal være adgang til en anden bil, der er egnet til anvendelse ved varetagelsen af de opgaver, der skal udføres i arbejdsgiverens interesse.

Nummerpladerne på sommerbilen skal være afmonteret og opbevaret hos enten forsikringsselskabet eller en forsikringsmægler.

Forsikringen af sommerbilen skal være ændret til en stilstandsforsikring.

Sommerbilen skal i stilstandsperioden være henstillet i en vis afstand fra brugerens private bopæl, og må selvsagt ikke benyttes i perioden.

Kilde: BDO Danmark

henrikh@hvilkenbil.dk

Skriv en kommentar

Indtast venligst din kommentar!
Din kommentar afventer moderation