Flere forhandlere og værksteder snyder kunderne

1
124
forhandlere og værksteder
Var der fejl og mangler, da du købte din brugte bil? Ankenævn for biler registrerer flere og flere forhandlere og værksteder, der sjusker.

Tillid er et af nøgleordene, når man køber en brugt bil eller får sin bil repareret og serviceret.

Men forbrugernes tillid til forhandlere og værksteder går den forkerte vej. Ankenævn for biler registrerer nemlig en stigning i antallet af virksomheder, der bliver hængt til skue i det såkaldte “udhængsskab”: Den gabestok, hvor forhandlere og værksteder bliver udstillet, når de har fejlet og ikke efterlever afgørelser fra ankenævnet.

For et år siden havde ankenævnet hængt 21 virksomheder til tørre i skabet, i september i år var antallet 49.

En forbruger kan klage til Ankenævn for biler via bilklage.dk, hvis den bil, forbrugeren har købt, har kostet mere end 10.000 kr., eller hvis værkstedsregningen overstiger 1.500 kr. I 2018 behandlede ankenævnet 337 sager, og forbrugerne fik helt eller delvist medhold i cirka halvdelen af tilfældene.

Ankenævnet har ikke andre sanktionsmuligheder over for forhandlere og værksteder end at udstille dem i udhængsskabet.

Medlemmer smides ud

FDM fraråder bilejere at benytte de virksomheder, som ikke efterlevet ankenævnets afgørelser. Autobranchen Danmark og Dansk Bilbrancheråd er også benhårde i deres kritik af de virksomheder, som ryger i udhængsskabet.

“Vi vil ikke have medlemmer, der står i udhængsskabet. Det fremgår også af vores vedtægter,” siger Autobranchen Danmarks Charlotte Brix Andersen, der er leder af medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation.

Og Erik S. Rasmussen, direktør i Dansk Bilbrancheråd, tilslutter sig.

“Står man i udhængsskabet, skal man ekskluderes. Det står i vores vedtægter,” siger han til fdm.dk.

I september ekskluderede Dansk Bilbrancheråd en medlemsvirksomhed, der var røget i udhængsskabet. Ifølge Erik S. Rasmussen ryger der årligt to til tre medlemmer på den konto.

‘Ærgerlig udvikling’

At så mange forhandlere og værksteder ikke lever op til Ankenævn for bilers afgørelser, kalder Casper Schad, advokat hos FDM, for en “ærgerlig udvikling”.

“Ankenævnet skulle netop være en genvej til at få en uenighed afgjort. I stedet bliver det i flere tilfælde nu en omvej, hvor forbrugerne er nødt til at begynde forfra hos domstolene, hvis virksomhederne ser stort på afgørelserne. Sådan burde det ikke være,” siger Casper Schad til fdm.dk.

Ankenævn for biler kan findes på bilklage.dk, og her kan man også se det såkaldte udhængsskab, hvor de tvivlsomme virksomheder er listet op. I samme “skab” kan man også se, hvilke sager de er hængt til tørre for.

mortenk@hvilkenbil.dk

1 COMMENT

 1. Det er fint at såvel FDM, Dansk Bilbranche Råd og andre interessenter i Ankenævn for Biler fordømmer de virksomheder der ikke vil følge afgørelser i det private ankenævn.
  Det virker som om disse personer udelukkende er ude på “at pudse glorien”. En glorie jeg ikke kan få øje på.
  I Sverige agerer befolkningen og virksomhederne efter svensk lov. I Danmark gælder Dansk lovgivning ( Jyske Lov er så vidt jeg ved erstattet af grundloven ). Denne lovgivning, altså den danske, gælder for både høj og lav her i Danmark. Derfor også for organisationer som førnævnte. Herunder også Ankenævn for Biler.
  Ankenævn for Biler bliver drevet af jurister. Det vil sige personer der må formodes at have en juridisk embedseksamen på ét eller andet niveau.
  Ved syn og skøn i retssager er det beskrevet i retsplejeloven af parterne skal indkaldes for at kunne overvære skønsmandens arbejde. I “Ankenævn for Biler jargon” hedder dette “sagkyndigvurdering”. Uanset udtrykket gælder retsplejeloven.
  I en sag i Ankenævn for Biler blev jeg ikke indkaldt. Jeg tabte sagen og søgte om genoptagelse med begrundelse i “manglende indbydelse”.
  Denne genoptagelse blev afslået af Ankenævn for Bilers formand, Retspræsident ved Retten i Herning, Steen Friis Nielsen. Altså afslag på at rette sig efter retsplejeloven.
  Derfor : Inden FDM, Auto Branchen Danmark, Bilbranchen ( DI ) og Dansk Bilbranche Råd fortsætter med at kommentere på autovirksomheder, der ikke vil overholde afgørelser i deres ankenævn – fej godt og grundigt for jeres egen dør først.
  På websitet lortereservedele.dk ligger al den dokumentation for ovennævnte som du kan ønske dig. Du kan også bruge det direkte link au2soap.dk ( inspireret efter en amerikansk comedy serie i -80’erne )

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here