Fossil-biler er den store synder i klimarapport

0
83
klimarapport

Fossile brændstoffer er roden til meget ondt, fastslår FNs klimarapport. Aldrig er der blevet udledt så meget CO2 fra transportsektoren.

Hvis vi skal gøre os håb om at komme i mål med klima-ambitionerne, skal udslippet af drivhusgasser mindskes kraftigt. Det konkluderer et enigt FN-klimapanel (IPCC) i den rapport, der blev offentliggjort forleden.

Bekymringerne i FN’s Klimapanels såkaldte synteserapport er mange, men her på Hvilkenbil nøjes vi med at koncentrere os om den del, der omfatter bilerne.

Ifølge FN’s klimarapport øgedes transportsektorens årlige udslip af kuldioxid (CO2) fra 2010 til 2019 til det højeste niveau nogensinde.

FN-rapportens opgørelser, der løber frem til 2019, viser, at transportsektoren i 2019 samlet udledte 8,9 milliarder ton CO2, hvilket er en forøgelse på 75 procent fra 2010. Vejtransport tegnede sig i 2019 for 69 procent af transportsektorens CO2-udledning. Skibstrafikken stod for ni procent af sektorens samlede udledning, og flytrafikken for syv procent. Jernbaner kun en procent.

Udsigt til endnu mere CO2

Hvis ikke der gribes endnu mere seriøst ind med endnu flere tiltag, vil det globale CO2-udslip fra transportsektoren frem mod år 2050 øges med mellem 16 og 50 procent, vurderer FN’s Klimapanel.

Forskerne bag rapporten ser en begrænsning af transportsektorens brug af fossile brændstoffer som tvingende nødvendig, og samtidig skal omstillingen til eldrift fremskyndes. Også med større hast, end det sker i dag.

De fossile brændstoffers energieffektivitet skal desuden øges, og der skal anvendes langt flere alternative brændsler.

SUV’erne gør ondt værre

Kort før FN’s klimarapport blev offentliggjort, fremlagde Det Internationale Energiråd (IEA) tal, der dokumenterer, at SUV’er tegner sig for en uforholdsmæssig stor del af vejtransportsektorens CO2-udledning.

Ifølge IEA var 46 procent af alle solgte biler på verdensplan i 2022 SUV’er, og SUV’erne udledte i 2022 rundt regnet en milliard ton CO2 – 70 millioner ton mere end året før.

De store SUV-markeder er især USA, Indien og Europa, viser IEA’s opgørelse.

I 2022 skulle der stort set samme antal tønder produceret råolie til at holde verdens godt 966 millioner konventionelle biler – altså ikke-SUV’er – kørende som i 2021. Men for at holde de 330 millioner SUV’er kørende, skulle der ifølge IEA i 2022 produceres 500.000 flere tønder råolie dagligt i forhold til året før. I gennemsnit forbruger SUV’er 20 procent mere end almindelige gennemsnitsbiler.

Efterlyser mindre elbiler

Som forklaring på det øgede antal SUV’er peger IEA på, at bilfabrikkernes fortjeneste pr. produceret SUV er højere end for de fleste andre biler – altså prioriterer fabrikkerne produktionen af de biler, som de tjener bedst på.

Det Internationale Energiråd noterer med tilfredshed, at salget af elbiler i 2022 slog rekord med flere end 10 millioner solgte på verdensplan, en fremgang på 60 procent sammenlignet med året før. Men IEA advarer samtidig mod antallet af elektriske SUV’er, fordi de pr. definition er tungere og dermed mindre energieffektive end mindre elbiler. IEA anbefaler derfor, at man øger produktionen af mindre elbiler og fremskynder udviklingen af mindre tunge batterier.

mortenk@hvilkenbil.dk

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here