Klimaudspil vil give billigere ’grønne’ firmabiler

0

Hvis regeringen kan skaffe flertal for sin klimaplan, vil flere vælge elbiler eller plug-in hybrider som firmabiler med udsigt til en årlig skattebesparelse på 20-40.000 kr., vurderer revisionsselskab.

Regeringen fremlagde for nylig et såkaldt klima- og luftudspil, der på sigt skal give renere luft og medføre mindre belastning af klimaet. 

I et hjørne af udspillet var der gode nyheder til den del af firmabilfolket, der kører i elbiler eller i plug-in hybridbiler. Det skriver revisionsfirmaet BDO Danmark i sit nyhedsbrev ‘Depechen’.

Hvis regeringens forslag bliver vedtaget, kan de nemlig se frem til at registreringsafgiften alligevel ikke indfases i første omgang men først i 2021 og samtidig reduceres beskatningsgrundlaget for ’grønne’ firmabiler (el- og plug-in hybridbiler) i perioden 2019–2022 med 30.000 kr.

Ifølge Director for Skat i BDO Lars Jacobsen betyder det i praksis, at dem, der har en el- eller en plug-in hybridbil som firmabil, vil få en positiv effekt af begge tiltag, idet beskatningsgrundlaget for en nyere en af slagsen i dag beregnes som 25 procent af de første 300.000 kr. af nyvognsværdien og som 20 procent af den overskydende del. Hertil lægges et beløb svarende til 150 procent af den årlige ejerafgift, der for elbiler beregnes med samme afgiftssatser som for benzinbiler.

Tesla bliver 70.000 kr. billigere
”En reduktion af nyvognsværdien som følge af lavere registreringsafgift vil sammen med det særlige fradrag på 30.000 kr. medføre mærkbare nedsættelser af firmabilskatten,” konstaterer han og giver et par eksempler.

For en ny BMW i3, som anskaffes efter nytår, vil beskatningsgrundlaget således falde med 35.000 kr., mens det for en ny Tesla Model S vil falde med 70.600 kr. 

Hvis brugeren af firmabilen betaler topskat, vil nedsættelsen derfor medføre en årlig skattebesparelse på henholdsvis knap 20.000 kr. (BMW) og knap 40.000 kr. (Tesla).

Det sidste lyder måske af meget, men det skal sammenholdes med, at firmabilskatten for en Tesla Model S selv efter nedsættelsen kommer til at ligge tæt på 120.000 kr. årligt. 

Der er endnu ikke fremsat noget lovforslag om ændringerne, og dette vil ifølge ministeriets pressetjeneste i øvrigt først ske, når der foreligger en politisk aftale.

Læs også: Regeringen vil stoppe salg af benzin- og dieselbiler

FAKTA:

Bliver regeringens forslag vedtaget kan firmabilister se frem til lempelser på to punkter:

1. Registreringsafgifts-reglerne vil blive ændret derved, at en ellers besluttet indfasning af en højere afgift vil blive udskudt til 2021 samtidig med, at bundfradraget forhøjes. Ændringen vil medføre prisfald på alle typer af grønne biler og helt fritage elbiler op til 400.000 kr. (inklusive moms) for afgift.

2. Beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler (el- og plug-in hybridbiler) vil i perioden 2019 – 2022 blive reduceret med 30.000 kr. Først og fremmest som incitament til at vælge sådanne biler som firmabiler, men nok også for at imødekomme kritikken af den negative forskelsbehandling, som brugere af elbiler i dag er udsat for, jf. denne artikel fra Depechen 2018, nr. 10.

Kilde: BDO

[email protected]

Skriv en kommentar

Indtast venligst din kommentar!
Din kommentar afventer moderation