Regeringen sigter lavt med elbiler

5
regeringen
Ser bort fra Eldrup-kommissionens anbefaling og går efter 500.000 elbiler i 2030 i stedet for én mio. Til gengæld ønsker regeringen ny afgift for lastbiler.

Med et mål om en halv million elbiler på vejene inden 2030 går regeringen efter den laveste ambition fremlagt af elbilkommissionen. Samtidig lægges op til en CO2-afhængig vejafgift på lastbiler, som man har i bl.a. Tyskland.

Det har regeringen meldt ud i forbindelse med præsentationen af sit forslag til en transportaftale, der har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser. Det skriver bl.a. Finans.dk.

Samlet set vil forslaget medføre en årlig reduktion på én million tons drivhusgasser, hvis det bliver vedtaget, er vurderingen.

Planen kommer, efter at elbilkommissionen tidligere på måneden fremlagde sin rapport. Her fik politikerne overdraget fire forskellige veje til henholdsvis 500.000, 600.000, 750.000 eller én mio. elbiler i 2030.

Opfylder ikke målet

Af disse har regeringen altså valgt at sigte efter det laveste mål. Et mål der ifølge kommissionens rapport, ’ikke opfylder kommissoriets målsætning om en væsentlig forøgelse af antallet af nul- og lavemissionsbiler og en deraf følgende reduktion af CO2-udledningerne.’

I samme rapport blev det dog også konkluderet, at elbilkommissionen ikke kan anbefale at gå efter den højeste målsætning om én mio. elbiler, da det vurderes at medføre ’store samfundsøkonomiske omkostninger.’

”Det er helt afgørende, at vi får en markant omstilling af både den lette og den tunge transport, hvis vi skal nå den målsætning, som et bredt flertal af Folketinget står bag. Det kræver, at vi tør bruge alle midler. Med regeringens plan om øget brug af grønne brændstoffer kombineret med en CO2-afhængig vejafgift på lastbiler, får vi store CO2-besparelser, der kan gøres op nu og her. Og samtidig lægger vi trædesten ud til en total omstilling af hele branchen,” udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Regeringen har nu indkaldt partierne til forhandlinger i Skatteministeriet om en transportaftale.

henrikh@hvilkenbil.dk

5 KOMMENTARER

  1. Forbløffende uambitiøst. Den laveste model i Eldrup-rapporten, betyder den at den afgiftsfritagelse der gælder i 2020 fjernes i 2021? Der står i den laveste model, at der kommer afgiftslettelse på elbiler. Er det i forhold til i dag eller i forhold til 2021, hvor en afgiftsfritagelse er ophørt?

    Eller hvordan skal det forstås? Er der nogle eksempler på priser på EV/PEHV biler i 2021 man kan se et sted?

    Fx hvad koster en Tesla Model 3 i dag og hvad koster den i januar?

  2. Ja, det er skidt. Forstår sådan set godt, at de dyre elbiler skal koste mere. Samfundsøkonomisk giver det mening. Men at også familiebiler til blot lidt over 400.000 kr. skal stige virker sært. Det gør det sværere at nå mange elbiler i Danmark. Men det er åbenbart ej heller regeringens plan. Jeg er forundret over, at de sætter barren så lavt. Markedet vil selv skulle fylde 500.000 elbiler på vejene. Der er ikke noget politisk incitament til at forme retningen. Ja, det er forbløffende uambitiøst.

  3. Det er frustrerende uambitiøst. Man skulle tro, at der er stærke fossile lobbyister på spil.

    Socialdemokratiet – Danmarks sorte parti

  4. Gør dog som mange andre lande: tilskud til køb af elbil så kommer der helt automatisk mange elbiler ud i trafikken, og få så gang i ladestationerne, de skulle have været opsat for 10 år siden.

Skriv en kommentar

Indtast venligst din kommentar!
Din kommentar afventer moderation