Stadig hård kamp om ladestandere

0
93
ladestandere

Ambitiøse CO2-mål kræver hurtigere etablering af ladestandere. Selvom de myldrer frem, også i Danmark, går det stadig for langsomt.

Politikernes grønne målsætninger og klimavenlige erklæringer gør det ikke alene, hvis EU-landene skal være CO2-neutrale i 2050, som EU’s miljøministre vedtog i sidste uge. Første stop på vejen er i 2030, hvor bilernes CO2-udledning skal være reduceret med 55 procent.

Sammenslutningen af europæiske bilproducenter (European Automobile Manufacturers’ Association – ACEA) bakker op om politikernes ambitioner, men de påpeger samtidig en del udfordringer, som politikerne bliver nødt til at forholde sig til.

Efterhånden har de fleste bilproducenter bebudet, at de indenfor en overskuelig årrække – og længe før 2050 – ikke længere vil producere fossildrevne biler. Men hvis CO2-neutraliteten skal være en realitet om 28 år, kræver det massive investeringer og politiske muskler at nå dertil. Bilbranchen kan ikke løfte opgaven alene, fastslår ACEA.

Organisationen påpeger især den langsommelige – nogle steder nærmest ikke-eksisterende – udrulning af ladestandere. 29,4 procent af EU’s 307.000 offentlige ladestandere (senest tilgængelige tal fra udgangen af 2021) står i Holland, hvor der er over 90.000, og 19,4 pct. står i Tyskland (ca. 60.000). Arealmæssigt udgør de to lande under 10 procent af EU, men har altså knap halvdelen af samtlige offentlige ladestandere. Særligt i de øst- og sydeuropæiske lande halter det ifølge ACEA.

Antallet af offentlige ladestandere i Danmark ved udgangen af 2021 var ifølge European Alternative Fuels Observatory (EAFO) 6.046.

Behov for mindst 6,8 mio. ladestandere

For at nå EU-landenes første erklærede mål – “Fit for 55” – om at have reduceret CO2-udledningen fra biler med 55 pct. i 2030 kræves mindst 6,8 millioner offentlige ladestandere. Med tanke på, at antallet af ladestandere ved udgangen af 2021 var godt 300.000, er opgaven massiv. Det viser seneste opgørelse fra ACEA.

Sidste år vedtog EU-Kommissionen en plan for opstilling af ladestandere – kaldet Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) – men ambitionsniveauet her er alt for lavt, påpeger de europæiske bilproducenters organisation.

“Nogle lande er godt på vej, men flertallet halter bagefter. Vi opfordrer politikerne til at forstærke støtten til og bestræbelserne på at få opbygget et tilstrækkeligt europæisk netværk af ladestationer,” har ACEA-generaldirektør Erik-Marc Huitema sagt.

Antallet af elbiler i Europa var omkring årsskiftet 2021/22 cirka fem millioner. En rapport fra verdens største konsulentvirksomhed Ernest & Young omtalt i branchetidsskriftet Automotive News estimerede tidligere i år, at antallet af elbiler i Europa i 2035 vil være 130 millioner.

Det handler om placering

Transportministeriet opgør cirka hvert kvartal antallet af offentlige ladestandere i Danmark, og seneste tilgængelige fra første kvartal i år – publiceret i maj – viser, at antallet er steget nærmest eksplosivt fra omkring årsskiftet 2020/2021. For halvandet år siden var der under 3.000 ladestandere, men et år senere var tallet som nævnt over 6.000.

84 pct. af dem er med en ladekapacitet på maksimum 22 kW. I årets tre første måneder blev der opsat 1.100 ladestandere, alene i marts 626, hvilket er rekord på en måned, viser opgørelsen fra Transportministeriet.

Problemet er dog stadig, at antallet af elbiler stiger endnu hurtigere, hvorfor elbilister i stigende grad kan opleve at køre forgæves til ladestationer, når de er på farten. Derfor er det i udrulningen af offentlige ladestandere afgørende at få placeret den rigtige type lader på det rigtige sted.

Og heldigvis er der sat turbo på den strategiske etablering. Clevers store ladestation på motorvej E20 ved frakørsel 55 ved Odense med 28 lynladere har taget toppen af rækkeviddeangsten for folk, der kører i elbil mellem hovedstaden og Jylland. Lynladestationen blev åbnet i maj, og denne Hvilkenbil-skribent kunne allerede fra dag 1 mærke en klart mindre ængstelse, når strækningen skal tilbagelægges i elbil.

Tesla åbner for alle

Clever og E.ON, der pt. sidder på størstedelen af markedet for offentlige ladestandere i Danmark med henholdsvis 38 og 29 pct. af samtlige, har bebudet yderligere acceleration i udrulningen. Eksempelvis har Clever tidligere lovet 20.000 offentlige ladere inden 2025.

Circle K, OK, Shell og Q8 giver den også gas med ladestationer, og midt i juni åbnede Tesla otte af sine pt. 13 lynladestationer i Danmark for andre end Tesla-ejere. Samtidig meddelte Nordens største udbyder, Recharge, at man vil etablere sig i Danmark og har planer om at blive blandt de største. 

En præcis oversigt over hvor mange offentlige ladestandere, der findes, og hvad kW-prisen er, findes desværre endnu ikke. Udbyderne er heller ikke er begyndt at reklamere tydeligt med priserne. Men et af de gode midler til at finde nærmeste ladestander, se dens kapacitet og prisen pr. kW-time er appen chargefinder.

mortenk@hvilkenbil.dk

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here