Har du husket kørselsfradraget?

0
160
kørselsfradraget

Automatisk udregning af kørselsfradraget er ophørt. Du kan stadig få dit glemte fradrag for 2020, lyder rådet fra skatterevisoren.

Kørselsfradraget er det mest benyttede af alle fradrag. År efter år har vi været vant til, at både antallet af borgere med kørselsfradrag og det samlede fradrag bare steg og steg. For indkomståret 2019 gjorde næsten 1,2 mio. borgere brug af fradraget. De fratrak tilsammen næsten 19,5 mia. kr. i kørselsfradrag. I gennemsnit ca. 17.000 kr. hver. 

Men så skete der noget. Ifølge en nyhed fra Skattestyrelsen var der for indkomståret 2020 pludselig næsten 40.000 færre borgere, der indtastede kørselsfradrag, end for indkomståret 2019. Derfor faldt det samlede fradrag også.

Pudsigt nok var indkomståret 2020 netop det år, hvor Skattestyrelsen ophørte med automatisk at udregne et kørselsfradrag og sætte beløbet på årsopgørelsen for mange borgere.

Det er derfor nærliggende at tro, at nedgangen i antallet af borgere med kørselsfradrag i vidt omfang skyldes uopmærksomhed omkring denne ændring, og at en stor gruppe har snydt sig selv ved ikke at indtaste deres fradrag, skriver Morten Neumann Jørgensen, Senior Manager, SKAT, i BDO’s nyhedsbrev Depechen.

Heldigvis er det stadig muligt at indhente glemte fradrag for 2020, trøster han – og p.t. faktisk også for 2018 og 2019.

For mange vil det være en god idé, at de i forbindelse med gennemgangen af årsopgørelsen for 2021 tillige kaster et blik på opgørelsen for 2020, råder skatterevisoren.

Også for 2021 skal alle med ret til kørselsfradrag selv indtaste dette. Det gælder, uanset om der er indtastet et kørselsfradrag på forskudsopgørelsen. Borgere med lav arbejdsindkomst har tilmed en særlig interesse i at huske fradraget. 

Morten Neumann Jørgensen gør i øvrigt opmærksom på en, for de fleste ukendt facet ved reglerne om kørselsfradrag, nemlig at borgere med lav arbejdsindkomst er berettiget til et forhøjet kørselsfradrag.

FAKTA om det forhøjede kørselsfradrag

Reglen blev indført helt tilbage i 2002 som kompensation for sænkningen af skatteværdien af fradraget. Det ekstra fradrag beregnes automatisk for dem, der opfylder betingelserne, hvis de altså husker at indtaste deres normale kørselsfradrag på årsopgørelsen.

Det ekstra kørselsfradrag beregnes som udgangspunkt som 64 % af det almindelige kørselsfradrag, men ekstrafradraget kan ikke overstige et beløb på 15.400 kr. Det maksimale fradrag – som giver en faktisk skattebesparelse på ca. 4.000 kr. om året – opnås således ved et almindeligt kørselsfradrag på ca. 24.000 kr., svarende til fx 200 dages kørsel mellem Silkeborg og Aarhus eller mellem Odense og Svendborg.

For indkomståret 2021 gives ekstrafradraget til personer med en gennemsnitlig månedlig indkomst før AM-bidrag på lige under 25.000 kr. Nemlig for en årsindkomst på op til 290.800 kr. Også personer med lidt højere indkomst er dog berettiget til fradraget, men det maksimale fradrag aftrappes med 2 % for hver 1.000 kr. der tjenes mere end beløbsgrænsen. Det betyder, at fradraget helt bortfalder ved indkomst over 340.800 kr. (2021), svarende til en månedlig bruttoløn på 28.400 kr. 

Dem, der får glæde af fradraget, er selvsagt først og fremmest pendlere med job i detailhandlen og andre steder med lav timeløn, men også deltidsansatte med en pæn timeløn kan opnå fradraget, fordi det er årslønnen og ikke timelønnen, der er afgørende for fradraget. Også ældre pendlere, der oppebærer pension, er berettiget til fradraget, hvis de fortsat arbejder, idet deres pension ikke indgår i beregningsgrundlaget. Det gør nemlig kun indkomst, som gælder for beregning af AM-bidrag.

Kilde: BDO/Skat

henrikh@hvilkenbil.dk

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here