Mere rimelig beskatning af elbiler måske på vej

0

En gruppe større virksomheder foreslår en modernisering af firmabilsreglerne for elbiler, der i dag er udsat for ’negativ forskelsbehandling’. Forslaget vil formentlig ikke koste statskassen penge.

Skattereglerne for firmabiler er fra en tid, hvor der ikke fandtes elbiler, og brugerne af sådanne er derfor reelt udsat for en negativ forskelsbehandling. Og det endda selvom de hjælper med at nedsætte CO2-udslippet.

En gruppe af landets større virksomheder har derfor, med Novo Nordisk og Ørsted i spidsen, rettet henvendelse til Folketingets Skatteudvalg med forslag om en modernisering af firmabilsreglerne.

De foreslår dels i højere grad at lade bilernes CO2-udledning eller brændstofforbrug være bestemmende for beskatningsgrundlaget, dels at sidestille arbejdsgiverbetalte ladestandere med ekstraudstyr, som ikke skal indgå i beskatningsgrundlaget. Det skriver Depechen, som udsendes af revisionsvirksomheden BDO.

Her tilslutter Lars Jacobsen, der er virksomhedens Director på skatteområdet, sig forslaget, som han vurderer ville kunne gennemføres uden noget større provenutab for statskassen.
Han mener, det bliver interessant at se, hvad der kommer ud af behandlingen af forslaget i udvalget, herunder hvad skatteministeren mener om forslaget.

”Beskatningsgrundlaget for firmabiler findes på grundlag af bilens nyvognsværdi eller på grundlag af købsprisen, hvis bilen ved anskaffelsen er over tre år. Derimod er bilens driftsudgifter, herunder til brændstof, uden betydning for beskatningen af brugeren. Brugere af elbiler tilgodeses derfor ikke, selvom drivmidlet til deres biler er væsentligt billigere end til konventionelle biler,” forklarer Lars Jacobsen.

En anden uretfærdighed i de nuværende regler er, at hvis arbejdsgiveren betaler for opsætning af en ladestander på medarbejderens bopæl, skal værdien af dette indgå i beskatningsgrundlaget. Det fastslog Skatterådet i en afgørelse fra 2015.

100 kr. ekstra om måneden
I praksis betyder det for de fleste en merskat på knap 100 kr. om måneden i de første 36 måneder, hvis brugeren betaler topskat, og der er tale om en bil med et beskatningsgrundlag på over 300.000 kr.

”Merskatten lyder måske ikke af så meget, men ifølge afgørelsen skal medarbejderen endvidere beskattes af værdien af selve standeren, hvis arbejdsgiveren lader denne stå, når medarbejderen fratræder sin stilling eller ikke længere har en elbil som firmabil. Samlet kan regningen derfor godt løbe op,” lyder det fra Lars Jacobsen.

Han peger desuden på det forhold, at hvis medarbejderen selv betaler for opladning af firmabilen på privatadressen, kan han eller hun endvidere kun få godtgjort udgiften uden beskatning, hvis det kan dokumenteres, at strømmen ikke er brugt til andet.

Men nu skal Folketingets Skatteudvalg altså se på sagen.

”Den negative forskelsbehandling af dem, som har en elbil som firmabil, er selvsagt ikke fremmende for udbredelsen af elbiler, hvilket ellers nok kunne være hensigtsmæssigt, fordi de bidrager til nedsættelsen af CO2-udslippet,” slutter BDO’s skatteekspert.

Læs også: Flertal af danskerne ønsker støtte til elbiler

[email protected]

Skriv en kommentar

Indtast venligst din kommentar!
Din kommentar afventer moderation