Nye bilafgifter: Al privatleasing er suspenderet

0

Suspendering: Den nye registreringsafgift har skabt så meget usikkerhed omkring afgiftsreglerne, at branchen har lukket helt ned for privatleasing af biler og nu klager til EU-kommissionen.

På langt de fleste bilimportørers hjemmesider er der i øjeblikket lukket ned for privatleasing af biler med henvisning til den nye lov om registreringsafgift, som blev vedtaget i folketinget d. 3. oktober. Loven har blandt andet til formål at stramme op på reglerne for afregning af registreringsafgift på leasingbiler.

”På nuværende tidspunkt kan vi ikke tilbyde privatleasing grundet en uklar tekst fremlagt i den politiske aftale,” skriver Lene Mejdal Iversen, PR-ansvarlig hos Kia import Danmark A/S i en mail.

At der lige nu er lukket helt for privatleasing hos Kia og en lang række andre bilmærker skyldes, at leasingselskaberne har ’trukket stikket’.

”Vi modtog det nye lovforslag i går, og det er vi i fuld gang med at nærstudere. Vi synes, at det er meget svært for os at rådgive vores kunder om, hvad der er bedst for dem, da lovforslaget er uklart,” siger Svend-Erik Meulengracht, marketing- og kommunikationschef i Nordania Leasing til Hvilkenbil.dk.

”Vi har derfor besluttet at stoppe indregistreringerne, indtil vi har klarhed over reglerne, så vi ikke får rådgivet vores kunder forkert,” slår han fast og henviser i øvrigt til brancheorganisationen Finans & Leasing, der vil stille spørgsmål til regeringen til de dele af lovforslaget, som man mener er uklare.

Her mener man ifølge finans.dk, at regeringens indgreb mod leasingbiler er så voldsomt, at leasingbranchen føler sig nødsaget til at klage til EU-Kommissionen.

I klagen, som Finans og Leasing har offentliggjort på sin hjemmeside, hedder det bl.a., at indgrebet har ‘alvorlige konsekvenser og medfører uoprettelige skader på leasingbranchen på det danske marked’, og derfor beder organisationen om at få klagen behandlet som ‘en særlig hastesag’.

Klagen er sendt allerede samme dag, som regeringen fremsatte og vedtog sit lovforslag om at ændre på registreringsafgiften og stramme reglerne på leasingbiler.

Indgrebet betyder bl.a., at leasing- og udlejningsbiler fremover skal have genberegnet registreringsafgiften efter senest fire måneder baseret på markedsprisen på tilsvarende brugte biler.

Ifølge Finans og Leasing skævvrider loven konkurrencen og giver branchen store administrative byrder, og i sit høringssvar opfordrer organisationen ‘indtrængende’ politikerne til at tænke i andre løsninger.

Læs også: Store biler vinder på ny registreringsafgift

FAKTA: Her er stramningerne på leasingområdet

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at stramme afgiftsreglerne ved leasing og udlejning af biler. Her er aftalen som Finans og Leasing er utilfredse med:

Aftaleparterne er konkret enige om at indføre regler om genberegning og efteropkrævning af registreringsafgift for alle, der driver virksomhed ved at stille biler til rådighed mod betaling eller andet vederlag, dvs. leasingselskaber, udlejningsselskaber, demobiler, værkstedsbiler, mv.

Forslagene har til formål at etablere et generelt loft over den fordel, der kan opnås som følge af, at fx flåderabatter kan indregnes i den afgiftspligtige værdi ved indregistrering af nye køretøjer.

Konkret indføres der regler om, at der for disse virksomheders køretøjer ved videresalg eller senest efter 4 måneder skal ske en genberegning af den afgiftspligtige værdi baseret på handelsværdien af den brugte bil.

Den afgiftspligtige værdi skal altid fastsættes efter handelsværdien ved salg til brug her i landet, uanset bilens værdi som ny. På baggrund af den genberegnede afgiftspligtige værdi, sker der genberegning af den forholdsmæssige registreringsafgift fremover for resten af perioden. For leasingbiler mv., hvor der er betalt fuld registreringsafgift, efteropkræves afgift, hvis den genberegnede afgiftspligtige værdi er højere end den oprindeligt fastsatte afgiftspligtige værdi.

Samtidig bortfalder muligheden for, at bilen ved leasingperiodens ophør kan afgiftsberigtiges til restafgift baseret på den lave pris ved første indregistrering.

Derudover udgår reglen om, at den afgiftspligtige værdi for brugte biler ikke kan overstige bilens oprindelige pris som ny.

Endelig indsættes en hjemmel i registreringsafgiftsloven til udarbejdelse af standardkontrakter, som vil blive obligatoriske for danske leasingvirksomheder mv. i forbindelse med forholdsmæssig afregning af registreringsafgift, når de er offentliggjort. Standardkontrakterne udarbejdes af SKAT i samarbejde med leasingbranchen.

Selv med de aftalte stramninger, er reglerne fortsat lempeligere for leasingselskaber de første seks måneder. De aftalte stramninger medfører endvidere administrative byrder for erhvervslivet. Aftaleparterne er derfor også enige om at gennemføre en evaluering af stramningerne på leasingområdet i 4. kvartal 2018.

Endelig er aftaleparterne enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til styrket kontrol med bilafgifterne, herunder leasing.

Kilde: Skatteministeriet og Finansministeriet

[email protected]

Skriv en kommentar

Indtast venligst din kommentar!
Din kommentar afventer moderation